•  
   

Aktuálně

 • Pro více aktualit sledujte naši Facebookovou skupinu - Katedra německého jazyka a literatury.
 • Od 19. do 29. září 2019 bude na KNJL probíhat III. kolo nominací na studijní pobyty Erasmus+ (pouze pro pobyty v jarním semestru 2020). Více informací zde.
 • Moravská zemská knihovna hledá stážistu s NJ/AJ na období září – prosinec 2019. Více informací zde.
 • V pátek 21. 6. se koná STUDENTSKÁ KONFERENCE. Přijďte podpořit studentky a studenty naší katedry a získat inspiraci pro vlastní účast na konferencích následujících. Učebna 64: didaktická sekce, učebna 63: lingvistická a literární sekce.
 • Dne 19. 6. se na PdF uskuteční seminář "Učíme se anglicky a německy snadněji: Žáci se specifickými poruchami učení a elektronická podpora". Více informací pro zájemce zde. Přihlášení probíhá online zde.
 • Zveme Vás na přednášku BA. Kathariny Lorenz Personalmanagement an pädagogischen Hochschulen in Österreich“, která se uskuteční dne 25. 4. 2019 od 14:30 hodin v RUVu (na Pedagogické fakultě MU, Poříčí 9). Pozvánku naleznete zde.
 • WORKSHOP 22. 5. 2019 na katedře NJL - Přijměte srdečné pozvání na workshop prof. Katelhön na téma "Mediace v jazyce - klíčová kompetence ve výuce NJ". Nevíte, co si pod tím představit? Jedná se o jedno z didaktických témat, které je aktuální, smysluplné a záživné. Přijďte, dozvíte se víc včetně praktických tipů do výuky. Určeno studentům NJ všech ročníků. Bližší info zde. Těšíme se na Vaši účast!
 • Aktualizovanou verzi Průvodce studiem naleznete zde.
 • Ve čtvrtek 25. 4, od 10.00 do 11.30 hod se bude v učebně 55 konat přednáška dr. Borise Blahaka (z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Katedry germanistiky a slavistiky, původem je dr. Blahak z Straubingu v Bavorsku) s názvem "Hauptmerkmale der bairischen Dialekte im Freistaat Bayern". 
 • Od roku 2017 se členové katedry podílejí na řešení mezinárodního projektu Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners (ENGaGE), jehož cílem je vytvořit elektronickou oporu pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce angličtiny a němčiny.   V osmi tematických modulech pro každý jazyk je zpracováno množství úloh, které zohledňují především obtíže žáků se specifickými poruchami učení (SPU) při osvojování cizího jazyka v inkluzivní třídě. Je v nich uplatňován princip diferenciace (jsou vhodné i pro žáky bez SPU), vizualizace, kreativita i prvky projektové výuky. Velký motivační potenciál má jejich online podoba.

  Pokud byste se rádi podíleli na pilotování materiálů pro výuku němčiny na svých školách, ozvěte se paní prof. Janíkové (janikova@ped.muni.cz).
  Pro více informací navštivte webovou stránku projektu http://engage.uni-miskolc.hu/index.php/project/

 • 9. 3. 2019 do našich lavic dnes usedli žáci základních a středních škol účastnící se MjUNIVERZITY. Foto zde.
 • Zveme Vás na přednášku a workshop paní prof. Schramm (Uni Wien) k tématu “Extensives Lesen im DaF-Unterricht der Sekundarstufe. Unterrichts- und Forschungserfahrungen aus dem LEELU-Projekt”. Místo konání: RUV PdF MU, 13. 11. 2018 od 14 do 15:45 hodin. Pozvánka ke stažení zde.
 • Setkání s německým rezidentem, panem Bernhardem Setzweinem již tuto středu 10. října 2018 ve 12:00 hodin v posluchárně K32, Veveří 28, Brno (FF, MUNI). Více informací o setkání v pozvánce. O Bernhardu Setzweinovi a projektu Lipsko 2019, v rámci kterého se toto setkání koná, si pak můžete přečíst zde: ahojleipzig2019.de/cs/mitwirkende/bernhard-setzwein, blog pana Setzweina zde: www.bernhardsetzwein.de 

 • Zveme Vás na přednášku švýcarského velvyslance Dominika Furgler s názvem "Die Mehrsprachigkeit der Schweiz", která se bude konat dne 3. 10. 2018, v 11 hodin, v místnosti RUV, Poříčí 9.
 • Nabídka celoročních stipendií do Bavorska k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je 1. prosinec 2018. Více informací naleznete zde: www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.
 • V nakladatelství Dr. Kovač vyšel sborník z konference Sprachen verbinden, která se konala na naší katedře v červnu 2016.