Výstupy projektu:

24 metodických sešitů pro jednotlivé předměty na II.stupni ZŠ a v nižším stupni gymnázií (2x12).
Tyto sešity jsou doplněny DVD s veškerou přeloženou a ozvučenou slovní zásobou, dále jsou na DVD k dispozici v projektu všechny vzniklé vzorové přípravy na hodiny včetně doplňkových metodických materiálů.

1 metodický sešit s DVD pro práci s prvky angličtiny určený pro práci se žáky na II. stupni ZŠ se speciálními problémy
.
Tento sešit je zaměřený na integraci prvků angličtiny metodou CLIL do profilových předmětů český jazyk, matematika a pracovní vyučování. DVD obsahuje všechnu přeloženou a ozvučenou slovní zásobu, dále jsou na DVD k dispozici veškeré v projektu vzniklé vzorové přípravy na hodiny včetně doplňkových metodických materiálů.
Sešity byly vydány v březnu 2012, pro cílovou skupinu jsou k dispozici na Katedře anglického jazyka a literatury, PdF MU Brno.

Metodický kurz ke každému pokrytému předmětu v e-learningové formě,

který v průběhu projektu sloužil ke vzájemné komunikaci zapojených osob v projektu. Po pilotáži a evaluaci jsou tyto kurzy od června 2012 v netutorované formě otevřeny v digitální knihovně na adrese http://eldum.phil.muni.cz/.
 

Semináře.

 

Digitální knihovna.

Veškeré vzniklé materiály jsou převedeny do digitální knihovny na adrese http://eldum.phil.muni.cz/, kde jsou otevřeny pedagogické veřejnosti (postup pro přihlášení do digitální knihovny naleznete ZDE).

 
Konference s workshopy.

Závěrečná konference proběhla dne 6. 10. 2012 na PdF MU, sborník konference ke stažení ZDE.

ZPĚT