logo

Bez vody není života

I. - úvodní informace
Název:
Bez vody není života
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák vysvětlí význam vody pro život. [Samostatná práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- pracovní list
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
životlife ikona zvuk
Zopakujme si učivo z minulé kapitoly.Let's revise the subject matter from the last chapter. ikona zvuk
ledovec, ledovceiceberg, icebergs / glacier ikona zvuk
mořesea ikona zvuk
Otevřete si pracovní sešity.Open your workbooks. ikona zvuk
Zavřete si pracovní sešit.Close your workbooks. ikona zvuk
vodní párawater vapour ikona zvuk
podzemní voda, podzemní vodygroundwater ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
povrchová vodasurface water ikona zvuk
podzemní vodaunderground water ikona zvuk