Tarazed

Bez vody není života

Přiřaď české výrazy k anglickým.