logo

Nejchudší část Afriky – Sahel I

I. - úvodní informace
Název:
Nejchudší část Afriky – Sahel I
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje poměry v této části Afriky. [Samostatná práce s pracovním listem.]
  • Najde na mapě státy oblasti Sahel. [Práce s nástěnnou mapou.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Frontální práce s nástěnnou mapou.
  • Samostatná práce s pracovním sešitě.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- notebook
- interaktivní test Hot Potatoes
- pracovní list
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
oblastarea, region ikona zvuk
V Africe je Sahara, největší poušť světa.In Africa there is the Sahara desert, the largest desert in the world. ikona zvuk
stát, státya state, states ikona zvuk
hraniceborder, froniter ikona zvuk
hranice přirozené a umělénatural and artificial boundaries ikona zvuk
obydlená oblastpopulated area ikona zvuk
Spoj obrázky se státy.Match the pictures with the countries ikona zvuk
Uveď příklad státu.Give a country as an example. ikona zvuk
dlouhodobé sucholong-term drought ikona zvuk
studna, studnya well, wells ikona zvuk