Tarazed

Nejchudší část Afriky – Sahel I

Přiřaď správné výrazy.