logo

Země jižního rohu

I. - úvodní informace
Název:
Země jižního rohu
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje obecné poměry regionu. [Diskuze nad poměry.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny,]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Diskuze.
  • Samostatná práce s pracovním sešitě.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Krátký test na posledních pět minut hodiny.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rybolovfishing ikona zvuk
chudobapoverty ikona zvuk
horská poušťmountain desert ikona zvuk
polopoušťsemi-desert ikona zvuk
těžba surovinraw material production ikona zvuk
životní úroveň (životní standard)standard of living ikona zvuk
jazyklanguage ikona zvuk
zemědělstvíagriculture ikona zvuk
ChileChille ikona zvuk
ParaguayParaguay ikona zvuk
UruguayUruguay ikona zvuk