Tarazed

Země jižního rohu

Přiřaď české výrazy k anglickým.
fishing
poverty
mountain desert
semi-desert
raw material production
standard of living
language
agriculture
Chille
Paraguay
Uruguay