logo

Šplh na tyči

I. - úvodní informace
Název:
Šplh na tyči
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky správnou techniku šplhu na tyči. [Žáci umí šplhat na tyči dle svých možností a schopností.]
  • Redukovat strach žáků ze šplhu na tyči, zopakovat zásady bezpečnosti. [Žáci znají zásady bezpečnosti při šplhu a chovají se podle nich.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy k tématu. [Žáci rozumí anglickým výrazům a znají jejich psanou podobu.]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Názorná ukázka šplhu, práce s chybou, poučení o zásadách bezpečnosti, individuální přístup, práce ve dvojici, motivace
Učební pomůcky:
Tyč, lano, žíněnka, stopky, papír, psací náčiní
Test

Popis hodiny
Úvod
Nástup, zahájení hodiny, seznámení s náplní hodiny, zahřátí, rozcvička.
Hlavní část
Seznámení s nářadím určeném ke šplhání (tyč, lano). Ukázka techniky šplhání na tyči, ukázka případných chyb a jejich vyvarování se, poučení o bezpečnosti. Žáci poté zkouší šplhat na tyči jednotlivě. Během výkladu mluví učitel na žáky opakovaně anglickými výrazy, zároveň sleduje jejich porozumění.
V další hodině následuje šplh na čas.
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny. Možnost písemného testu, ve kterém se žáci seznamují s psanou podobou slovíček (práce ve dvojici).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
zásady bezpečnostisafety rules ikona zvuk
lano na šplháníindoor climbing rope ikona zvuk
šplhatclimb ikona zvuk
šplh na tyčipole climbing ikona zvuk
šplh na laněrope climbing ikona zvuk
šplhclimbing ikona zvuk
vysokohigh ikona zvuk
Dívej se na mě.Ĺook at me. ikona zvuk
Před šplhem si potřete dlaně magneziem.Chalk your hands before climbing. ikona zvuk poznamka
nahoruup ikona zvuk