logo

Štafetový běh - seznámení

I. - úvodní informace
Název:
Štafetový běh - seznámení
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky štafetový běh. [Žák ví, co je štafetový běh.]
  • Naučit žáky předávat štafetový kolík. [Žáci si umí správně předat štafetový kolík.]
  • Naučit žáky spolupráci při běhu. [Žáci chápou nutnost spolupráce, souhry při štafetovém běhu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy vztahující se k tématu. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům. Žáci znají písemnou podobu základních anglických slovíček.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, individuální přístup, skupinová práce, názorná ukázka předávky kolíku, správná manipulace se štafetovým kolíkem
Učební pomůcky:
Štafetový kolík, stopky, tužka, papír, bloky, informační papír s obrázky a anglickými slovíčky

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, nástup, seznámení s náplní, rozběhání, rozcvička.
Hlavní část
Žáci se rozdělí do dvojic, seznámí se se správným předáním kolíku, poté si procvičují předávání kolíku na rovině a
v zatáčkách, ladí spolupráci a koordinaci pohybu. Žáci se rozdělí do družstev po čtyřech a opět zkouší předávky kolíku na kratší vzdálenosti. Poté následuje štafetový běh družstev. Během hodiny učitel mluví na žáky vybranými anglickými slovíčky. Učitel využije papír, na němž jsou jednoduché obrázky demonstrace předávky kolíku. Tento vyvěsí na nástěnce.
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny, výkonů, opakování anglických slovíček, rozchod do šatny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
štafetový kolíkbaton ikona zvuk
oblouk spodem pravou (levou) pažíunderhand arc with your right (left) hand ikona zvuk
koordinacecoordination ikona zvuk
několikrát po soběseveral times after each other ikona zvuk
rovinastraight ikona zvuk
soustředit seconcentrate ikona zvuk
Běžíme. (teď)We are running. ikona zvuk
Přidej!Speed up! ikona zvuk
běh štafetovýrelay race ikona zvuk
start start ikona zvuk
cíl finish ikona zvuk
závody v běhurunning race ikona zvuk
Připravit se ke startu, pozor, teď!Ready, steady, go! ikona zvuk
Kolík si musíte předávat v běhu.You must pass the baton to each other while running. ikona zvuk poznamka
spoluprácecooperation ikona zvuk
dolnílower ikona zvuk
horníupper ikona zvuk