logo

Cvičení se švihadlem

I. - úvodní informace
Název:
Cvičení se švihadlem
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky manipulaci se švihadlem. [Žák zná švihadlo, dokáže si ho připravit ke cvičení.]
  • Naučit žáky skákat přes švihadlo. [Žáci umí skákat přes švihadlo více způsoby.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy a slovíčka viz slovní zásoba. [Žáci rozumí anglickým výrazům a slovíčkům.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová výuka, názorná ukázka různých způsobů skákání, práce s chybou, procvičování, individuální přístup, povzbuzení
Učební pomůcky:
Švihadla, stopky, obrázky švihadel na nástěnku

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, nástup, seznámení s náplní hodiny, běh, rozcvička zaměřena na protahovací cvičení dolních končetin, poskoky snožmo, po jedné noze, výskoky.
Hlavní část
Učitel představí žákům švihadla a manipulaci s nimi. Každý žák si vezme švihadlo, připraví si švihadlo dle své potřeby (výška postavy).
Žáci skáčou přes švihadlo:
snožmo s meziskoky, snožmo bez meziskoků,
na přesnost, na čas - počet skoků za dvě minuty,
skoky po jedné noze, skoky pozadu.
Učitel mluví během výuky anglickými slovíčky viz slovní zásoba.
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny, opakování anglických výrazů - učitel mluví anglicky, žáci je překládají do češtiny, rozchod do šaten.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
poskokyhops ikona zvuk
10 přeskoků snožmo přes švihadlo10 jumps over the skipping rope with feet together ikona zvuk
švihadloa skipping rope ikona zvuk
skoky přes švihadlojumps over the skipping rope ikona zvuk
skoky snožmo vpředforward jumps with legs together ikona zvuk
skoky snožmo vzadbackward jumps with legs together ikona zvuk
výskok do dřepujump into the squat ikona zvuk
Každý si vezme 1 švihadlo.Everybody takes one skipping rope. ikona zvuk
výskokleap ikona zvuk
skákání přes švihadloskipping ikona zvuk
Ve výskoku roznožte.Spread your legs while jumping. ikona zvuk
dřep s výskokemsquat with the jump ikona zvuk
skákat přes švihadlojump over the skipping rope ikona zvuk
s meziskokemwith an intermediate jump ikona zvuk
bez meziskokuwithout an intermediate jump ikona zvuk