logo

Goniometrické funkce ostrého úhlu - procvičování

I. - úvodní informace
Název:
Goniometrické funkce ostrého úhlu - procvičování
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Ověřit zízkané znalosti studentů zadáním skupinové práce v AJ [skupinová práce]
Jazykové cíle a ověření:
  • Ověřit zda studenty znají související pojmy [zadáním úloh v AJ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
text v AJ

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zopakování vzorců
Zopakování pojmů v AJ
Hlavní část
Rozdělení studentů do skupin a rozdání zadání
Skupinová práce
Závěr
Vybrání výsledků
Vyhodnocení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Pomocí Pythagorovy věty dopočítej zbývající strany trojúhelníku.Use the Pythagorean theorem to calculate the remaining sides of the triangle. ikona zvuk
Úhel pravý má 90°.A right angle equals 90 degrees. ikona zvuk
Je dán úhel alfa.The known angle is alpha. ikona zvuk
Je dán úhel beta.The known angle is beta. ikona zvuk
Je dán úhel gama.The known angle is gama. ikona zvuk
Je dán úhel delta.The given angle is a delta angle. ikona zvuk
trojúhelníktriangle ikona zvuk
odvěsnaleg (of a right angle) ikona zvuk
pravoúhlý trojúhelníkright-angled triangle ikona zvuk
přeponahypotenuse ikona zvuk
rovnoramenný trojúhelníkisosceles triangle ikona zvuk
rovnostranný trojúhelníkequilateral triangle ikona zvuk
šestiúhelníkhexagon ikona zvuk
Jeden stupeň má 60 minut.One degree consists of 60 minutes. ikona zvuk
stupeňdegree ikona zvuk