logo

Sociální sítě I

I. - úvodní informace
Název:
Sociální sítě I
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s problematikou sociálních sítí, zdůraznit rizika sociálních sítí. [Studenti si rozšíří své znalosti souvisejícími s riziky sociálních sítí a mohou je tak uplatňovat v praxi při jejich používání.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu a rozšířít tak svouji slovní zásobu. [Překlad nových pojmů na konci hodiny a ověření jejich správné výslovnosti.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, ukázky z internetu.
  • Řízený rozhovor se studenty.
Učební pomůcky:
Počítač s přístupem na internet.
Dataprojektor a plátno.
Tabule a fixy.
Připravená prezentace v češtině.
Nakopírované přílohy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky při vstupu do učebny.
Téma hodiny na tabuli anglicky, slovně česky.
Prezence a zápis do třídní knihy.
Motivace - sociální sítě a já - úvaha.
Hlavní část
Hodina má charakter výkladu s ukázkami. Sociální sítě jsou oblíbené a hojně používané, vytváří nový komunikační kanál.
Cílem vyučujícího je vysvětlit účel sociálních sítí, ale hlavně zdůraznit jejich rizika a možnou závislost člověka na internetu a sociálních sítích.
Studenti vstupují do výkladu, sdělují své vlastní zkušenosti a postřehy. Společně projdeme v krátkosti a srovnáme sociální sítě Facebook, Twitter a MySpace.
Závěr
Závěrem hodiny shrneme a zopakujeme rady pro bezpečné používání sociálních sítí a slovní zásobu k tomuto tématu (viz příprava v Moodlince). Zadání domácího úkolu (ne do příští hodiny) - studenti dostanou nakopírovaný článek v angličtině, který si sami projdou. Překlad pak provedeme společně v některé další hodině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sociální rolesocial roles ikona zvuk
počítačová síťcomputer network ikona zvuk
sociální chovánísocial behaviour ikona zvuk
sociální rozdílysocial differences ikona zvuk
síťnet ikona zvuk
Člověk patří v průběhu života do různých sociálních skupin.People belong to different social groups during their lives. ikona zvuk
malé a velké sociální skupinybig and small social groups ikona zvuk
otevřené a uzavřené sociální skupinyopen and closed social groups ikona zvuk
formální a neformální sociální skupinyformal and informal social groups ikona zvuk
sociální skupinysocial groups ikona zvuk
Které sociální skupiny považuješ za nejdůležitější a proč?Which social groups are most important for you and why? ikona zvuk
sociální změnysocial changes ikona zvuk
hledisko sociálnísocial aspect ikona zvuk
sociální poznávánísocial cognition ikona zvuk
sociální vnímánísocial perception ikona zvuk
domácí počítačová síťhome computer network ikona zvuk
Internet je celosvětová počítačová síť.Internet is a worldwide computer network. ikona zvuk
sociální kontaktysocial contacts ikona zvuk
sociální státwelfare state ikona zvuk