logo

Český hudební romantismus, konec 19. století

I. - úvodní informace
Název:
Český hudební romantismus, konec 19. století
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s hudbou období romantismu. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Výuka nové písně.
Učební pomůcky:
* Frontální výuka s dataprojektorem.
*Výuka nové písně.
* Poslech ukázkových skladeb.
* Výuka nové písně Antonín Dvořák - Symfonie č.9 e moll - Novosvětská, Zdeněk Fibich - Poem


Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
český operní skladatelCzech opera composer ikona zvuk
Národní divadloNational Theatre ikona zvuk
symfoniea symphony, symphonies ikona zvuk
dirigent, dirigentia conductor, conductors ikona zvuk
text písnělyrics ikona zvuk
operaopera ikona zvuk
melodramamelodrama ikona zvuk
áriean aria, arias ikona zvuk
symfonie Z Nového světasymphony From the New World ikona zvuk