Tarazed

Český hudební romantismus, konec 19. století

Přiřaď české výrazy k anglickým.
choir
Czech opera composer
National theatre
a symphony, symphonies
a conductor, conductors
lyrics
opera
melodrama
an aria, arias
symphony From the New World