logo

Český hudební romantismus - první polovina 19. století

I. - úvodní informace
Název:
Český hudební romantismus - první polovina 19. století
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s hudbou období romantismu. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechové písně Bedřich Smetana: Má vlast - Vyšehrad
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
klavíristapianist ikona zvuk
pěvecký sborchoir ikona zvuk
dirigent, dirigentia conductor, conductors ikona zvuk
symfonická báseňsymphonic poem ikona zvuk
státní hymnanational anthem ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
Otevřete okno a vyvětrejte.Open the window and give the classroom an airing. ikona zvuk
operaopera ikona zvuk
symfonická báseň Má vlastsymphonic poem My Motherland ikona zvuk
skladatela composer ikona zvuk
světově proslulý skladatelworld-famous composer ikona zvuk