Tarazed

Český hudební romantismus - první polovina 19. století

Přiřaď české výrazy k anglickým.
pianist
choir
a conductor, conductors
symphonic poem
national anthem
we are going to listen to an extract
Open the window and give the classroom an airing.
opera
symphonic poem My Motherland
a composer
world-famous composer