logo

České hudební baroko

I. - úvodní informace
Název:
České hudební baroko
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s hudbou období baroka. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Výuka nové písně.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechové písně - O původu Jaroměřic - František Václav Míča

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy. Výuka nové písně.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
barokothe Baroque style ikona zvuk
Zopakujme si učivo z minulé kapitoly.Let's revise the subject matter from the last chapter. ikona zvuk
hudební ukázkamusic extract ikona zvuk
Zopakujme si základní pojmy.Let 's revise the basic terms. ikona zvuk
kantátacantata ikona zvuk
operaopera ikona zvuk
oratoriumoratorio ikona zvuk
sólové nástrojesolo instruments ikona zvuk
obdobíperiod ikona zvuk
barokní operaBaroque opera ikona zvuk