Tarazed

České hudební baroko III

Matching exercise

Přiřaď české výrazy k anglickým.