logo

Sluneční soustava a její složení

I. - úvodní informace
Název:
Sluneční soustava a její složení
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • astronomie, uspořádání vesmíru, stavba sluneční soustavy [ověřování probíhá kladením otázek a žáci odpovídají]
  • []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině, které jsou promítnuty spolu s českými výrazy na dataprojektoru [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně v průběhu a na konci hodiny zopakují a písemně je doplní do pracovních listů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s prezentací powerpoint
  • skupinová práce a hledání informací na internetu
  • společná diskuse
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
internet
sešit

Popis hodiny
Úvod
pozdrav,absence a téma hodiny v obou jazycích
cíl hodiny
motivační video
Hlavní část
frontální výuka s demonstrací na internetu probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem
skupinová práce a hledání informací na internetu
společná diskuse
Závěr
žáci zapíší stručný zápis do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
ověřování probíhá opakováním,procvičováním a doplňováním anglických výrazů do pracovních listů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
planetyplanets ikona zvuk
vznik vesmíruthe origins of the universe ikona zvuk
vesmírná tělesacosmic bodies ikona zvuk
trpasličí planetydwarf planets ikona zvuk
extrasolární planetyextrasolar planets ikona zvuk
kamenná planeta, kamenné planetya stone planet, stone planets ikona zvuk
plynné planetygaseous planets ikona zvuk
vesmíruniverse ikona zvuk
obří planetygiant planets ikona zvuk