logo

Optika IV (Lom světla)

I. - úvodní informace
Název:
Optika IV (Lom světla)
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • ověření znalosti učiva lom světla [žáci dokáží řešit úlohy, týkající se lomu světla]
  • aplikace učiva o lomu světla na složitější optické soustavy (dalekohled) [žák dokáže aplikovat lom světla na popis složitějších optických soustav ]
Jazykové cíle a ověření:
  • znalost pojmů, týkajících se lomu světla v angličtině [žák dokáže pojmenovat jednotlivé pojmy lomu světla v angličtině]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce na PC
Učební pomůcky:
předpřipravený soubor (viz příloha), PC s internetem

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
obsahová část: znalost lomu světla a jeho aplikace
jazyková část: žáci jsou schopní porozumět anglickému popisu fyzikálního apletu a s pomocí slovníku (a google překladače)přeložit hlavní část textu; žáci dohledají význam příslušných anmlických výrazů
Závěr
žáci jsou schopni použít anglického zdroje a dostatečně mu porozumět

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odraz světlareflection (of light) ikona zvuk
lom světlarefraction ikona zvuk
úhel dopaduincidence angle ikona zvuk
úhel odrazuangle of reflection ikona zvuk
paprsekbeam ikona zvuk poznamka
dalekohledbinoculars ikona zvuk poznamka