logo

Optika II (Oko)

I. - úvodní informace
Název:
Optika II (Oko)
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • naučit se složení lidského oka [žák zná složení lidského oka]
  • rozumět funkci jednotlivých částí lidského oka [žák vysvětlí funkci jednotlivých částí lidského oka]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglické výrazy pro jednotlivé části lidského oka [žák pojmenuje jednotlivé části oka anglicky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
schéma oka (viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
obsahová část: znalost složení lidského oka, popis činnosti jednotlivých částí oka
jazyková část: žáci ve skupině doplňují do schématu oka k anlickým výrazům výrazy české; učitel koriguje nesprávné pojmenování
Závěr
žáci dokáží popsat funkci částí lidksého oka a znají názvy důležitých částí lidského oka anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zrakový nervoptic nerve ikona zvuk
slepá skvrnablind spot ikona zvuk
žlutá skvrnayellow spot ikona zvuk
rohovkacornea ikona zvuk
duhovkairis ikona zvuk
zornicea pupil, pupils ikona zvuk
sítniceretina ikona zvuk
sklivecvitreous body ikona zvuk
okoeye ikona zvuk