logo

Fyzikální interakce

I. - úvodní informace
Název:
Fyzikální interakce
Předmět:
Fyzika
Autor:
Lukáš Zámečník
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • naučit se rozlišovat jednotlivé druhy fyzikálních interakcí [žáci správně rozlišují jednotlivé druhy fyzikálních interakcí]
  • znát správná pojmenování jednotlivých fyzikálních interakcí [žáci znají správná pojmenování jednotlivých fyzikálkních interakcí]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozlišit anglické výrazy pro sílu a interakci [žáci rozlišují anglické výrazy pro sílu a interakci]
  • znát anglické názvy jednotlivých interakcí [žáci znají anglické názvy jednotlivých interakcí]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
sady kartiček s českými a anglickými výrazy

Popis hodiny
Úvod
seznámení s tématem
motivace
Hlavní část
výkladová část: význam a jednotlivé druhy interakcí (= sil) v přírodě
jazyková část: ve skupině správně přiřadit výrazy k sobě navzájem
gravitační síla - gravitation force, gravity
elektromagnetická síla - electromagnetic force
silná interakce (síla) - strong interaction
slabá interakce (síla) - weak interaction
Závěr
žáci správně používají pojmy pro jednotlivé interakce a dokážou je označit jejich anglickými výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jaderné sílynuclear forces ikona zvuk
měření sílymeasurement of force ikona zvuk
gravitační sílagravitational force ikona zvuk
gravitační konstantagravitational constant ikona zvuk
magnetismusmagnetism ikona zvuk
elektřinaelectricity ikona zvuk
jaderná energieatomic energy ikona zvuk