logo

Hospodářství v českém státě v období raného středověku

I. - úvodní informace
Název:
Hospodářství v českém státě v období raného středověku
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vztah k půdě v době feudalismu [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
  • druhy obchodu - dálkový, směnný, peněžní [ověření s využitím interaktivních testů]
  • život lidí na venkově a ve městech [ověření s využitím interaktivních testů]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování, opakování, fonetická nápodoba]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce s využitím dataprojektoru; prezentace na interaktivní tabuli
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, dataprojektor, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitoszi, česky a anglicky (s využitím už známé anglické slovní zásoby).
Hlavní část
Výuka probíhá česky, průběžně doplňována nová anglická slovní zásoba k probíranému tématu.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení výuky česky i anglicky - žáci formulují odpovědi i anglicky.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
faravicarage, parsonage ikona zvuk
kazatelpreacher ikona zvuk
reformátořireformers ikona zvuk
politická mocpolitical power ikona zvuk
sedlácifarmers, peasants ikona zvuk
hospodářstvíeconomy ikona zvuk
středověké stavbyMiddle Ages buildings ikona zvuk
středověká kolonizacemedieval colonization ikona zvuk
Uveď, kdo žil ve středověkých městech.Name those who lived in medieval towns. ikona zvuk
Jak středověká města vypadala?What did medieval towns look like? ikona zvuk