MirZa

Hospodářství v českém státě v období raného středověku

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
Middle Ages

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1918.mp3

medieval castle

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/6063.mp3

commune - a meddieval town municipality

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/15245.mp3

Middle Ages buildings

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/18683.mp3

Revise important names from the period of the Early Middle Ages.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/19481.mp3

medieval colonization

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/19489.mp3

Name those who lived in medieval towns.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/19744.mp3

What did medieval towns look like?

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/19745.mp3

class register

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/11979.mp3

I am going to write into the class register first.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/11980.mp3

Who is absent today?

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/11981.mp3

Name those who lived in medieval towns.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/19744.mp3

vicarage, parsonage

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1049.mp3

preacher

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1050.mp3