logo

Jaroslav Hašek: Školní výlet

I. - úvodní informace
Název:
Jaroslav Hašek: Školní výlet
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • humoristická povídka se satirickými prvky, spisovatel J. Hašek [ústní ověření - řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařazení anglických pojmů vztahujících se k tématu [žáci přiřazují správný anglický překlad k českým pojmům - interaktivní přiřazovací test Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem, diskuze, řízený rozhovor, společná práce
Učební pomůcky:
čítanka, karty s anglickými výrazy pro učitele, interaktivní tabule, interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
motivační rozhovor
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu hodiny zařadíme nové anglické výrazy vztahující se k tématu - předkládáme je žákům také v písemné podobě na kartách - nacvičujeme výslovnost
Závěr
závěrečná diskuze
zopakování anglických slovíček z minulé a z dnešní hodiny - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes - vybraní žáci chodí jednotlivě k interaktivní tabuli
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
prozaika prose writer ikona zvuk
kritikacriticism ikona zvuk
humoristický příběhhumoristic story ikona zvuk
spisovatel, spisovateléa writer, writers ikona zvuk
latinaLatin ikona zvuk
prózaprose ikona zvuk
výlettrip ikona zvuk
humoristická povídkahumoristic short story ikona zvuk
charakteristika postavycharacterisation of a character ikona zvuk
humoristahumorist ikona zvuk
humoristický románhumoristic novel ikona zvuk
smíchlaughter ikona zvuk
písemná prácea written assignment ikona zvuk