logo

Popis podle obrázku - aktivita ve skupinách

I. - úvodní informace
Název:
Popis podle obrázku - aktivita ve skupinách
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • naučit se přesnost a výstižnosti popisu [žák píše popis s důrazem na přesnost a výstižnost]
  • procvičit schopnost kooperace ve skupině [žák se učí zvládat spolupráci ve skupině, cítí zodpovědnost za výsledek práce skupiny]
  • procvičit prezentační schopnosti, schopnost hodnocení sebe i druhých [žák prezentuje výsledky práce skupiny, hodnotí práci svou i druhých]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se s anglickými slovíčky užitými v některých popisech, rozšířit slovní zásobu [žák užitým slovíčkům rozumí a umí je správně vyslovit]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce ve skupině
Učební pomůcky:
obrázky krajiny z kalendářů či časopisů - raději ne moc členité a složité (příklady v příloze)
papíry, psací a kreslicí potřeby
lístky s anglickými a českými slovy - viz slovní zásoba níže

Popis hodiny
Úvod
Běžný organizační úvod.
Rozdělení do skupin po cca třech členech.
Rozdání obrázků do skupin.
Umístění lístků s anglickými a českými slovíčky na nástěnce u tabule - žákům celou dobu práce na očích(v průběhu práce žáků).
Hlavní část
Obsahové cíle:
Úkol každé skupiny - stručně, ale výstižně písemně popsat přidělený obrázek.
Poté jedna ze skupin přečte svůj popis ostatním.
Jeden člen z každé další skupiny má za úkol podle pomalu předčítaného popisu nakreslit schematický náčrtek.
Poté schematické náčrtky učitel shromáždí a skupina, která předčítala svůj popis, dostane rychlou a jasnou zpětnou vazbu, zda byl její popis výstižný a přesný - uvidí jej na náčrtcích.
Ti, kteří malovali, mají možnost prohlédnout si původní obrázek (většinou neváhají slovně poskytnout další, mnohdy velmi kritickou, zpětnou vazbu skupině, která četla).
Takto se vystřídá tolik skupin, kolik je možno za vyučovací hodinu stihnout.
Je možno soutěžit o skupinu s nejvýstižnějším popisem.

Jazyková část:
Vyučující si podle připravených obrázků nachystá na flipchart nebo na ústřižky výkresů slovní zásobu. Slovíčka vyvěsí, zatímco žáci píší svůj popis, do zorného pole žáků. Poté, co první skupina přečte svůj popis a obdrží zpětnou vazbu v podobě náčrtků, vyučující označí slovíčka k tomuto obrázku. Přečte je a požádá náhodně vybrané žáky o zopakování. Stejně zopakuje i u ostatních popisů.
Závěr
Zopakování slovíček - žáci.
Shrnutí a zhodnocení cílů hodiny.
Běžný organizační závěr.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hora, horya mountain, mountains ikona zvuk
rýžové polerice paddy ikona zvuk
domyhouses ikona zvuk
oblohasky ikona zvuk
silniceroad(s) ikona zvuk
svahslope ikona zvuk
vesnicevillage(s) ikona zvuk
louka, loukya meadow, meadows ikona zvuk
potokcreek, brook ikona zvuk
rybník, rybníkya pond, ponds ikona zvuk
mostní obloukybridge arches ikona zvuk
zábradlíbanister ikona zvuk
jehličnatý strom, jehličnaté stromyconiferous tree, coniferous trees ikona zvuk
polní cestaa fieldpath ikona zvuk
listnaté stromy a keředeciduous trees and bushes ikona zvuk
listífoliage ikona zvuk
pozadí obrázkupicture background ikona zvuk
ovocné stromyfruit trees ikona zvuk
kamenný most, kamenné mostya stone bridge, stone bridges ikona zvuk