Cena Výboru ČAPV pro nejlepší postery

V letošním roce se Výbor ČAPV rozhodl udělit ocenění nejlepším příspěvkům prezentovaným v posterové sekci konference ČAPV.

Z celkového počtu 41 posterů, jež byly na konferenci prezentovány, vybrala hodnotící komise tři postery, které nejlépe splňovaly stanovená kriteria.

 

Oceněny byly následující postery (pořadí je abecední dle příjmení autora):

 

Podpora profesního rozvoje začínajících učitelů
v sedmi evropských zemích

(Karolina Duschinská, katedra školní a sociální pedagogiky PedF UK)

 

Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu
K vývoji výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole
od roku 1918 do současnosti

(Miroslav Jireček, katedra historie PdF MU)

 

Problémový žák - žák s problémem?
Sonda do sociálních reprezentací studujících učitelství

(Tereza Škubalová, katedra psychologie PdF MU)