ČAPV 2011

Vítejte na pokonferenčních webových stránkách

19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.

Konference se konala ve dnech 5.–7. září 2011 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Informace o příští, dvacáté konferenci ČAPV (pořádané v roce 2012 na PedF UK) jsou k dispozici zde.


Sborník z konference

Bibliografické údaje sborníku

T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita.
ISBN: 978-80-210-5774-6.
doi: 10.5817/PdF210-CAPV-2012-0

Sborník z konference je dostupný zde.

 


Conference Proceedings

The conference proceedings contain the major part of the contributions presented during the 19th Annual Conference of CERA (Czech Educational Research Association) which was held at Masaryk University, Faculty of Education in Brno, Czech Republic on 5th–7th of September 2011.

Bibliographic information

T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita.
ISBN: 978-80-210-5774-6.
doi: 10.5817/PdF210-CAPV-2012-0

The Conference proceedings are available here.