Metodologický seminář

 

Metodologický seminář byl určen pro studenty magisterských a doktorských studijních programů i další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Významných zahraničním hostem metodologického semináře byl profesor Bergman z Univerzity v Basileji, jehož workshop probíhal v angličtině. Druhý den proběhly paralelně vždy tři workshopy, ze kterých si zájemci vybírali jeden.

Metodologický seminář se konal 6. 9. – 7. 9. 2011.

Program semináře
Úterý, 6. září
1530 – 1700

Blok 1

prof. M. Bergman
10 Problems in Mixed Methods Research

Středa, 7. září
830 – 1000

Blok 2a

dr. J. Mareš,
dr. S. Ježek

Výzkumná otázka
a design výzkumu

Blok 2b

doc. P. Novotný,
dr. M. Sedláček

Kvantitativní a
kvalitativní přístupy
a jejich využití
ve výzkumu školy
jako organizace

Blok 2c

doc. T. Janík
dr. P. Najvar

Videostudie
na pomezí
kvalitativních a
kvantitativních
přístupů

1000 – 1015 přestávka
1030 – 1200

Blok 3a

dr. K. Šeďová,
dr. R. Švaříček

Ztraceno v překladu.
Hledání významu
sociální situace
skrze kombinování
dat z rozhovorů
a pozorování

Blok 3b

dr. D. Denglerová

Sémantický diferenciál
a test sémantického
výběru jako metody
výzkumu v pedagogice

Blok 3c

doc. K. Vlčková
doc. P. Novotný

Jdu správnou
cestou?
Vybrané otázky
přípravy
a realizace
výzkumu

Místo konání

Pedagogická fakulta MU, budova Poříčí 31.

Registrace, cena

Seminář se skládal z jednotlivých workshopů a má jednotnou cenu 400 Kč za celý seminář.

Témata workshopů

• 10 Problems in Mixed Methods Research
Výzkumná otázka a design výzkumu
Ztraceno v překladu. Hledání významu sociální situace skrze kombinování dat z rozhovorů a pozorování
Sémantický diferenciál a test sémantického výběru jako metody výzkumu v pedagogice
Jdu správnou cestou? Vybrané otázky přípravy a realizace výzkumu
Videostudie na pomezí kvalitativních a kvantitativních přístpů
Kvantitativní a kvalitativní přístupy a jejich využití ve výzkumu školy jako organizace

Přihlášení účastníci metodologického semináře
Gabriela Babušová Lenka Kamanová Helena Pilušová
Alena Bendová Martina Kánská Jana Přikrylová
Klára Bořutová Alžběta Klímová Alena Rakoušová
Jarmila Bradová Iva Klugová Veronika Rodriguezová
Iva Červenková Petr Knecht Eva Růžičková
Lenka Dejmalová Simona Koudelková Dana Řezníčková
Šárka Dohnalová Mariana Koutská Eva Složilová
Peter Dolník Kateřina Kubalová Marie Snětinová
Karolina Duschinská Monika Kubů Kamila Sokolová
Markéta Dusíková Kateřina Létalová Jana Stejskalíková
Blanka Farková Kateřina Lojdová Jindra Stříbrská
Marie Farková Veronika Lokajíčková Jitka Suchardová Nováková
Iva Frýzová Barbora Loudová Stralczynská Michal Šimáně
Lucie Grůzová Jana Lukášová Anna Šlechtová
Martin Hanus Zuzana Makovská Marek Šobáň
Markéta Holubová Miroslav Marada Barbora Tesařová
Petr Horehleď Magda Marešová František Tůma
Zdeněk Hrnčiřík Petra Marková Monika Vašíčková
Alena Hyprová Eva Minaříková Irena Vetchá Puškášová
Jitka Jakešová Kateřina Mrázková Pavel Zlatníček
Klára Jelínková Jan Nehyba Hana Zukalová
Miroslav Jireček Ladislava Nováková Marie Zýková
Daniela Jonášová Kateřina Pevná