Formy prezentace

1) Vystoupení v sekci

Vystoupením v sekci se rozumí přednesení standardního konferenčního příspěvku v tematicky či metodologicky zaměřené sekci dle programu sestaveného organizátory konference. Prezentovány jsou být teoretické, přehledové nebo empiricko-výzkumné příspěvky. Vystoupení v sekci trvá max. 10 minut s následnou 5–10minutovou diskusí.

 

 


 

2) Sympózium

Sympóziem rozumíme úzce tematicky zaměřené setkání odborníků spojené s vědeckou diskusí o dané problematice. Během jednání v sympóziu probíhá několik vystoupení k příslušnému tématu, reprezentující většinou různé úhly pohledu. Tematická profilace sympózia a tematické i časové řazení vystoupení je v kompetenci organizátora sympózia.

 

 


 

3) Poster

Posterem rozumíme grafickou prezentaci výsledků vědecké práce. Autoři posterů by měli být přítomni na posterové sekci, kde by měli být připraveni zodpovídat dotazy ostatních účastníků konference. Preferovány jsou zejména postery empiricko-výzkumného charakteru (informace o chystaných výzkumných šetřeních, prezentace výsledků předvýzkumu apod.).