Přehled důležitých termínů

 

 

Spuštění webových stránek konference: 21. února 2011

 

Prodloužená uzávěrka přihlášek na konferenci: 8. května 2011

 

Termín pro úhradu konferenčního poplatku: 15. května 2011

 

Termín pro zaslání plných textů příspěvků: 16. září 2011

 

Termín konference: 5.–7. září 2011

 

Termín metodologického semináře: 6.–7. září 2011

 

Vydání elektronického sborníku 7. února 2012