ABA. Protože ověřené metody mají smysl.

Aplikovaná behaviorální analýza je vědní disciplína využívaná s úspěchem také při práci s osobami s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Její pozitivní účinky byly ověřeny mnoha věděckými výzkumy.

Placeholder image

ABA. Protože ověřené metody mají smysl.

Aplikovaná behaviorální analýza je vědní disciplína využívaná s úspěchem také při práci s osobami s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Její pozitivní účinky byly ověřeny mnoha věděckými výzkumy.

VÍCE O METODÁCH ABA STAŇTE SE ODBORNÍKEM

"Věříme, že každý člověk má právo plně rozvinout svůj potenciál."

Naše Centrum ABA

Děti hrající si v terapeutické místnosti Centra aplikované behaviorální analýzy v Brně (Centrum ABA).
Společná fotografie lidí z Centra aplikované behaviorální analýzy v Brně (Centrum ABA).

Posláním Centra ABA je rozvoj aplikované behaviorální analýzy v České republice. ABA nabízí nejúčinnější přístupy k terapii a učení dětí i dospělých osob s poruchami autistického spektra (PAS) a dalšími neurovývojovými poruchami, její dostupnost je však v současnosti v ČR nedostatečná. Do nedávné doby neexistoval ani systém vzdělávání a přípravy odborníků schopných poskytovat kvalitní behaviorální intervence.Tuto situaci se snažíme změnit prostřednictvím vzdělávání a přípravy specialistů v tomto oboru. Chceme tak zvýšit dostupnost terapeutické péče založené na aplikované behaviorální analýze.

Co děláme

Vzdělávání a příprava specialistů v oboru

- Realizujeme dvouleté studium ABA pro odborníky, kteří směřují k národní a mezinárodní certifikaci.
- Pořádáme akreditované kurzy pro ty, kteří se chtějí stát behaviorálními techniky.
- Provozujeme tréninkové centrum, v němž mohou naši studenti usilující o certifikaci vykonávat praxi s klienty pod supervizí.

Semináře pro rodiče a odborníky

Pořádáme semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky, rodiče a další odborníky pracující s dětmi s PAS a dalšími neurovývojovými poruchami.

Dostupnost odborné literatury v češtině

Překládáme základní tituly pro odbornou i širokou veřejnost.

Lidé


Portrét výzkumné pracovnice Centra aplikované behaviorální analýzy v Brně Sheri Leigh Kingsdorf, Ph.D., BCBA-D

Sheri Leigh Kingsdorf, Ph.D., BCBA-D

post-doc/výzkumná pracovnice


Portrét garanta studia aplikované behaviorální analýzy Centra aplikované behaviorální analýzy v Brně  Prof. Mickey Keenana, Ph.D, BCBA-D

Prof. Mickey Keenan, Ph.D, BCBA-D

garant studia aplikované behaviorální analýzyPortrét administrátorky projektu Centra aplikované behaviorální analýzy v Brně Mgr. Lenky Žákové

Mgr. Lenka Žáková

administrátorka projektu ABA


Portrét lektorky Centra aplikované behaviorální analýzy v Brně Bc. Matúš Mader

Bc. Matúš Mader

administrátor projektu ABA
Novinky

Mimořádná nabídka kurzu – Nácvik každodenních dovedností u dětí s autismem: JÍDLO, SPÁNEK, TOALETA

Nestihli jste žádný z našich letošních seminářů? Nezoufejte. Mimořádně na Masarykovu univerzitu přijíždí doktorka Ivana Krstovská-Guerrero, Ph.D., BCBA ze City University of New York, konzultantka ABA pro školy v USA. V neděli 6. 10. 2019 uspořádá na Pedagogické fakultě workshop pro rodiče i odborníky. Přednáška je v českém jazyce. Přihlášku najdete pod odkazem níže.

Přihlásit se

Pozvánka na workshop – Využití ABA při selektivitě příjmu potravy

Workshop se koná v dnech 23,24,25 říjen v Bratislavě (místo bude upřesněné). Předpokládaný začátek workshopu je středa 8:00 a konec v pátek 14:00. Workshop povede Roseanne Lesack, PhD, BCBA-D, ABPP, ředitelka Unicorn Children’s Foundation Clinics na Nova Southeastern Universtity, Florida USA. Dr. Lesack pracuje s dětmi s neurovývojovými poruchami, ale i s neurotypickými dětmi, které odmítají přijímat adekvátní množství potravy, nebo přijímají jen omezené druhy potravin. Účast na workshopu je bezplatná, počet míst je však omezený. Přihlásit se můžete do 30.9.2019.

Přihlásit se

Kniha Rozvoj verbálního chování – dotisk

Nestihli jste si koupit český překlad knihy Rozvoj verbálního chování od Mary Lynch Barbera? Chystáme dotisk! V září bude opět tato kniha k dostání v obchodních centrech Masarykovy univerzity (FSS, PedF a v kampusu) i v běžné distribuci.

Číst více

Certifikace a partnerské instituce

Co je to ABA

Vědecky podložená


Stovky výzkumných studií publikovaných v odborných časopisech za posledních 40 let dokládají výrazné zlepšení v mnoha oblastech u dětí s autismem.

Společensky relevantní


ABA u dětí a dospělých rozvíjí dovednosti, které jsou důležité pro jejich každodenní život.

Vysoce úspěšná


ABA využívá empiricky ověřené metody a techniky, úspěšně učí nové dovednosti v oblasti řeči a komunikace, her, sociálních a sebeobslužných činností.

Široce aplikovatelná


Metody pomáhají u dětí s autismem i jinými neurovývojovými poruchami. Jsou úspěšné i v behaviorálním managementu, bezpečnosti práce, sportovním tréninku, atd.

Chlapec ve společnosti držící se dřevěné prolézačky.

Intervence podložené diagnostikou chování

ABA vychází z principů učení a chování, tzv. behaviorismu. Zabývá se vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné diagnostiky a analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak je možné jej změnit.


Pomocí ABA učíme nové dovednosti a účelnou komunikaci

Díky ABA učíme nové repertoáry chování, které dokáží zlepšit kvalitu života dítěte i jeho rodiny a blízkých. Nejčastěji se jedná o učení se nových dovedností potřebných pro úspěch ve škole, aktivity běžného života, jako je sebeobsluha nebo hra, ale také např. o rozvoj řeči nebo jiného způsobu komunikace.

ABA dokáže také odstranit nebo zmírnit např. sebeubližování nebo agresivní chování vůči druhým lidem. Problémové chování je pak nahrazeno jiným, které je pro jedince i jeho sociální okolí funkční.


Úspěchy ABA v zahraničí

ABA je například v USA nebo Kanadě považována za tzv. intervenci první volby. Je doporučována odbornými společnostmi jako American Academy of Paediatrics, American Academy of Family Paediatrics, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Society for Developmental and Behavioral Paediatrics, American Academy of Neurology, American Psychological Association a National Institute of Mental Health. Ve všech doporučeních se uvádí, že prioritní je časná behaviorální intervence. Financování ABA intervence z veřejného zdravotního pojištění je dostupné ve většině států USA i v Kanadě.


Odborná literatura, která stojí za přečtení:

Rozvoj verbálního chování.

Mary Lynch Barbera, Tracy Rasmussen, 2019

Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children.

Lovaas, 1987

An evaluation of the effects of intensity and duration on outcomes across treatment domains for children with autism spectrum disorder.

Lindstead, 2017

Long-term outcome for children with autism who received early intensive behavioral treatment.

McEachin, 1993

Overview of Meta Analyses 2012

J Autism Dev Disord, 2012

Findings and conclusions 2015

National Autism Center, 2015

Evidence based practices from NPDC and NSP

Hume & Odom, 2011

Applied behavior analytic intervention for autism in early childhood 2010

Clinical Psychology Review 30, 2010

Brief Report: Relative Effectiveness of Different Home-based Behavioral Approaches to Early Teaching Intervention

J Autism Dev Disord, 2007

Vzdělání

Nasbírané vědomosti předáváme dál.
Připravujeme odborníky, vzděláváme rodiče a šíříme povědomí o ABA.

Akreditované
kurzy

Chcete se stát odborníkem v ABA? Přihlaste se do jednoho z nabízených kurzů celoživorního vzdělávání. Vzděláváme behaviorální techniky, kteří chtějí intervence vykonávat, i behaviorální analytiky, kteří budou provádět supervizi a vytvářet terapeutické plány.

Podat přihlášku
Student čtoucí odbornou knihu před budovou univerzity.

Semináře a
workshopy

Přihlaste se do našeho aktuálního workshopu:
Nácvik každodenních dovedností u dětí s autismem: Jídlo, spánek, toaleta.

Podat přihlášku v CZK

Nácvik každodenních dovedností u dětí s autismem: Jídlo, spánek, toaleta.

Podat přihlášku v EUR

Nácvik každodenních dovedností u dětí s autismem: Jídlo, spánek, toaleta.

Podat přihlášku v EUR
Studenti na workshopu aplikované behaviorální analýzy.

Chcete vědět víc?
Napište nám.

Vše se na stránky nevejde, a proto rádi zodpovíme vaše dotazy. Vyplňte formulář nebo napište na:
mader@ped.muni.cz