VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
(1944)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/med/people/Jan.Holcik

Pracoviště:

 

Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

sociální lékařství

veřejné zdravotnictví

dějiny medicíny, sociologie medicíny

 

Specializace:

 

evropská zdravotnická strategie

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Základní zdravotní problematika a východiska péče o zdraví. 1. vyd. Brno: VPC MU Brno, 2005. 26 s.

-     HEALTH 21 - The foundation of the European health policy and education for health. In: Řehulka, E. (ed.): Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2004, s. 37-50, 14 s. ISBN 80-210-3634-6. NO7700, projekt VaV.

-     Holčík, Jan - Koupilová, Ilona. Kouření. In: Kardiologie. I. díl.  1. vyd. Praha: Galén, 2004, s. 531-541, 11 s. Učebnice. ISBN 80-7262-290-0. NO7700, projekt VaV.

-     Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. NO7700, projekt VaV.

-     Koupilová, Ilona - Epstein, H. - Holčík, Jan - Hajioff, S. - McKee, M. Health needs of the Roma population in the Czech and Slovak Republic. [Zdravotní potřeby Romů v České republice a na Slovensku]. Social Science and Medicine, Great Britain: Elsevier Science Ltd., 45, s. 1121-1127. ISSN 0277-9536. 2001. NO6160, projekt VaV.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program