VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
(1944)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/med/people/Jan.Holcik

Název úkolu: Výchova ke zdraví a zdravotní gramotnost

  

Výzkumný cíl: Funkční zdravotní gramotnost se týká výsledků tradiční zdravotní výchovy spočívající v poskytování informací o zdravotních rizicích a o tom, jak si počínat ve zdravotnickém systému. Cílem je rozšířit a prohloubit znalosti lidí o zdravotních rizikových faktorech a vést je k ochotě přijímat předepsaná opatření, Interaktivní zdravotní gramotnost do značné míry obsahuje zaměření zdravotní výchovy v posledních 20 letech. Záměrem je zde rozvíjet schopnost občanů jednat samostatně, zejména posílit jejich motivaci a odpovědnost při respektování pokynů. Kritická zdravotní gramotnost rozvíjí u jedinců takové schopnosti, které se týkají jak jejich individuálního chování, tak sociální a politicky orientovaných činností, jejichž smyslem je podílet se na vytváření zdravotně příznivého sociálního prostředí.

 

Očekávané výsledky: O pojmu „zdravotní gramotnost“ a o její roli v péči o zdraví informovat pedagogickou a zdravotnickou veřejnost a tím přispět ke zlepšení výchovy ke zdraví i zdravotní praxe. Zhodnotit vztah posluchačů univerzity (lékařská a pedagogická fakulta) ke zdravotní gramotnosti a k její roli v péči o zdraví. Konkretizovat roli zdravotní gramotnosti při realizaci programu Zdraví 21 a využít připravenou metodiku v praxi.

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... program
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... pozvánka
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program