Oficiální internetové stránky výzkumného záměru "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

Research intent 
of the faculty of education 
masaryk university Brno

SCHOOL AND HEALTH FOR 
THE 21st CENTURY

 

 

SOCIAL AND HEALTH ASPECT 
OF HEALTH EDUCATION


LIST OF AUTHORS - CONTACTS


B  Č  D  F  G  H  CH  J  K  M  
N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  V  W  X  Y  Z  Ž


B

* BLAHUTKOVÁ MARIE

Contact:

Doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Katedra kinantropologie
Sladkého 13, 617 00 Brno
Tel.: 549 49 8633, E-mail: blahutkova@fsps.ped.muni.cz

Entry No.:

- 13 -

BULLYING IN SCHOOLS


* BŘEZKOVÁ VERONIKA

Contact:

Mgr. Veronika BŘEZKOVÁ
Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno

Entry No.:

- 21 -

RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS - KNOWLEDGE AND PRACTICES AMONG ADOLESCENT FEMALES


* BUCK MICHAELA

Contact:

Prof. PhDr. Michaela BUCK, PhD.
University of Indianopolis, Intercollege, Cyprus
E-mail: buck.m@intercollege.ac.cy

Entry No.:

- 2 -

IS A NEW NON-DRUG ADDICTION EMERGING?


Č

* ČAJDOVÁ JELA

Contact:

RNDr. Jela ČAJDOVÁ
NRC pre mykológiu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Kuzmányho 27, 036 01 Martin, Slovenská republika

Entry No.:

- 26 -

THE FIRST RESULTS OF ANALYSES OF OCHRATOXIN A IN HUMAN MILK IN SLOVAKIA


D

* DOSTÁL AUREL

Contact:

Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.
Univerzita Komenského Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta
Ústav verejného zdravotníctva - oddelenie hygieny
037 53 Martin, Slovenská republika
Tel.: +421434132507, E-mail: dostal@jfmed.uniba.sk

Entry No.:

- 26 -

THE FIRST RESULTS OF ANALYSES OF OCHRATOXIN A IN HUMAN MILK IN SLOVAKIA

- 25 -

XENOBIOTICS AND THIER PART IN ETHIOPATHOGENESIS OF SOME
DISEASES IN CHILD´S AGE


* DOLEŽAL TOMÁŠ

Kontakt:

Mgr. Tomáš DOLEŽAL
Středisko volného času Lužánky
602 00 Brno
Tel.: 547 354 383, 604 919 120, E-mail: tom@luzanky.cz

Entry No.:

- 24 -

DRAMA EDUCATION IN EDUCATIONAL PROJECT FOCUSED ON EPILEPSY


H

* HÁJKOVÁ HANA

Contact:

Mgr. Hana HÁJKOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra biologie
PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 1111, E-mail: 68815@mail.muni.cz

Entry No.:

- 23 -

DIABETIC PUPIL IN CLASS – HANDBOOK FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS


* HAVELKOVÁ MARIE

Contact:

Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 4257, E-mail: havelkova@ped.muni.cz

Entry No.:

- 23 -

DIABETIC PUPIL IN CLASS – HANDBOOK FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS


* HOLUBOVÁ DRAHOMÍRA

Contact:

RNDr. Mgr. Drahomíra HOLUBOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra matematiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 1670, E-mail: drahol@mail.muni.cz

Entry No.:

- 18 -

BIO-FOOD IS OUR FUTURE


* HORKÁ HANA

Contact:

Doc. PaedDr. Hana HORKÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 4496, E-mail: horka@ped.muni.cz

Entry No.:

- 3 -

HEALTH CARE AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIEWPOINT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS


* HROMÁDKA ZDEŇEK

Contact:

Mgr. Zdeněk HROMÁDKA
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 4496

Entry No.:

- 3 -

HEALTH CARE AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIEWPOINT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS


CH

* CHARVÁT MICHAL

Contact:

Doc. PhDr. Michal CHARVÁT, CSc.
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Katedra kinantropologie
Sladkého 13, 617 00 Brno
Tel.: 549 49 8633, E-mail: charvat@fsps.ped.muni.cz

Entry No.:

- 13 -

BULLYING IN SCHOOLS

F

* FROSTOVÁ JANA

Contact:

MgA. Jana FROSTOVÁ, PhD.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy
Poříčí 31, 639 00 Brno
Tel.: 549 49 5329, E-mail: frostova@jumbo.ped.muni.cz

Entry No.:

- 7 -

A STUDY ON TEACHERS´VOICE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THEIR PROFESSION


G

* GAJDOŠÍKOVÁ - ZELEIOVÁ JAROSLAVA

Contact:

Mgr. Art. Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ - ZELEIOVÁ, Ph.D.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta KPŠ
Priemyselná 4, 918 43 Trnava, Slovenská republika
E-mail: muzikoterapia@centrum.sk

Entry No.:

- 8 -

MUSIC THERAPY AND PSYCHOPROPHYLAXIS


J

* JAKUŠOVÁ ĽUBICA

Contact:

MUDr. Ľubica JAKUŠOVÁ, Ph.D.
Univerzita Komenského Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta Martin, Klinika detí a dorastu
036 59 Martin, Slovenská republika

Entry No.:

- 25 -

XENOBIOTICS AND THIER PART IN ETHIOPATHOGENESIS OF SOME
DISEASES IN CHILD´S AGE


K

* KACHLÍK PETR

Contact:

MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 7/9, 603 00 Brno, Tel.: 54 49 4886
E-mail: petr@med.muni.cz; kachlik@ped.muni.cz

Entry No.:

- 23 -

DIABETIC PUPIL IN CLASS – HANDBOOK FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

- 22 -

DISEASE OR ANOTHER GRAVE ILLNESS FROM THE PARENTS’ POINT OF VIEW– INTERNATIONAL PROJECT TIMSIS


* KRÁTKÁ JANA

Contact:

Mgr. Jana KRÁTKÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
E.mail: j.m.kratka@seznam.cz

Entry No.:

- 4 -

SOCIO-HEALTH ASPECTS IN CLASS TEACHERS’ ACTIVITIES AND THEIR APPRECIATION BY PUPILS


M

* MATEJOVIČOVÁ BARBORA

Contact:

RNDr. Barbora MATEJOVIČOVÁ, Ph.D.
Univerzita Konštantina Filozofa,
FPV - Katedra zoológie a antropológie, Nitra
Slovenská republika
Tel.: +421 37 6408 711, E-mail: bmatejovicova@ukf.sk

Entry No.:

- 19 -

SOMATIC DEVELOPMENT IN RELATIONSHIP TO LIFE STYLE AT GIRLS IN ADOLESCENCE


* MATĚJOVÁ HALINA

Contact:

MVDr. Halina MATĚJOVÁ
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Joštova 10, 603 00 Brno
Tel.: 542 126 362, E-mail: hmatej@med.muni.cz

Entry No.:

- 21 -

RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS - KNOWLEDGE AND PRACTICES AMONG ADOLESCENT FEMALES


P

* PAVELEKOVÁ IVONA

Contact:

Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra chémie
Priemyselná 4, Trnava, Slovenská republika
E-mail: ipavelek@truni.sk

Entry No.:

- 16 -

DO SLOVAK TEENAGERS HAVE OVERWEIGHT?

- 15 -

EVALUATING THE EATING HABITS FROM THE CHOSEN SAMPLE OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SLOVAKIA


* PAVLOVSKÁ MARIE

Contact:

PaedDr. Marie PAVLOVSKÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 5178, E.mail: pavlovska@seznam.cz

Entry No.:

- 5 -

STORY – BRIDGE BETWEEN GENERATIONS


* PETERKOVÁ VIERA

Contact:

Ing.Viera PETERKOVÁ
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra biológie
Priemyselná 4, Trnava, Slovenská republika
E-mail: vpeterka@truni.sk

Entry No.:

- 16 -

JE ŠKOLSKÁ MLÁDEŽ NA SLOVENSKU OBÉZNA?

- 15 -

HODNOTENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV VYBRANEJ VZORKY ŠTUDENTOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

* PORÁČOVÁ JANKA

Contact:

doc. MVDr. Janka PORÁČOVÁ, Ph.D.
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
ul. 17. novembra č.1, 081 16 Prešov, Slovenská republika
Tel.: +421517570309, E-mail: poracova@unipo.sk

Entry No.:

- 1 -

MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON CHILDREN AND YOUTH HEALTH


* POSLUŠNÁ KAMILA

Contact:

Mgr. Kamila POSLUŠNÁ
Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta
Ústav preventivního lékařství
Tomešova 12, 602 00 Brno
Tel: 777 596 192, E-mail: poslusnakamila@seznam.cz

Entry No.:

- 21 -

RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS - KNOWLEDGE AND PRACTICES AMONG ADOLESCENT FEMALES


Ř

* ŘEHULKA EVŽEN

Contact:

Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie 
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6671, E-mail:
rehulka@jumbo.ped.muni.cz

Entry No.:

- 0 -

INTRODUCTION

- 6 -

STORIES OF WOMEN TEACHERS: AN ATTEMPT TO IDENTIFY WITH THE PROFESSION


* ŘEZÁČ JAROSLAV

Contact:

PhDr. Jaroslav ŘEZÁČ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6688, E-mail: rezac@jumbo.ped.muni.cz

Entry No.:

- 9 -

THE CATEGORY OF „A HEALTHY RELATION“ AS THE STARTING POINT FOR THE CULTIVATIONOF PUPILS´ MUTUAL RELATIONS


S

* STRACH JIŘÍ

Contact:

Doc. Ing. Jiří STRACH, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra didaktických technologií
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6960, E-mail: strach@ped.muni.cz

Entry No.:

- 11 -

EVALUATION OF CLASSROOM CLIMATE IN SECONDARY EDUCATION


* STŘELEC STANISLAV

Contact:

Doc. PhDr. Stanislav STŘELEC, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 7028, E-mail: strelec@ped.muni.cz

Entry No.:

- 4 -

SOCIO-HEALTH ASPECTS IN CLASS TEACHERS’ ACTIVITIES AND THEIR APPRECIATION BY PUPILS


T

* TALIÁNOVÁ MAGDA

Contact:

PhDr. Magda TALIÁNOVÁ
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
E-mail: magda.talianova@upce.cz

Entry No.:

- 20 -

ATTITUDE TO AND KNOWLEDGE OF ORAL HYGIENE OF SECONDARY¨SCHOOL STUDENTS


V

* VAĎUROVÁ ILKA

Contact:

Mgr. Ilka VAĎUROVÁ
Základní škola při Fakultní nemocnici
Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: 545 12 2640, E-mail: spzs.cernopolni@bm.orgman.cz

Entry No.:

- 22 -

DISEASE OR ANOTHER GRAVE ILLNESS FROM THE PARENTS’ POINT OF VIEW– INTERNATIONAL PROJECT TIMSIS


* VESELÁ JANA

Contact:

PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno

Entry No.:

- 14 -

EATING HABITS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

- 10 -

SOCIAL CLIMATE OF SEVENTH-GRADE PUPILS


Z

* ZÁMEČNÍKOVÁ DANA

Contact:

PhDr. Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 9/11, 603 00 Brno
Tel.:549 491 664, E-mail: zamecnikova@ped.muni.cz

Entry No.:

- 22 -

DISEASE OR ANOTHER GRAVE ILLNESS FROM THE PARENTS’ POINT OF VIEW–INTERNATIONAL PROJECT TIMSIS


* ZORMANOVÁ LUCIE

Contact:

Mgr. Lucie ZORMANOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra psychologie
Poříčí 31, Brno, 60300

Entry No.:

- 17 -

GENDER AND EATING DISORDERS


© 2008
Optimization of resolution 1024x768,

Internet Explorer

   

text publikace TEXT OF  PUBLIKATION

  text publikace LIST OF AUTHORS

  software SOFTWARE