Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Institut výzkumu školního vzdělávání

O nás

Institut výzkumu školního vzdělávání (IVŠV) je vědecko-výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je součástí CVIDOS (Centra výzkumných institutů a doktorských studií).

Posláním institutu je rozvíjet výzkum školního vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.

Výzkumná pozornost je přednostně zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky vzdělávání ve školách různého typu a stupně. V jednotlivých projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování a učení, učitelské profesionalizace a další.

Motto výzkumem k lepšímu vzdělávání zavazuje institut k tomu, aby zprostředkovával hlubší porozumění edukační realitě ve školách a propracovával východiska pro zkvalitňování jejich praxe. Ve snaze o naplnění těchto cílů se využívá postupů teoretického i empirického výzkumu, uplatňují se přístupy interdisciplinární i komparativní. Vedle kvantitativní a kvalitativní metodologie se využívá také metodologie smíšené.

Celý článek...

 

Aktuality

V úterý 13. prosince 2016 ve 14 hod. se v prostorách Galerie RUV v suterénu budovy Poříčí 7/9 konala přednáška doc. Jiřího Zounka a Mgr. Michala Šimáně z ÚPV FF MU na téma "Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií)".

Čtvrtá oborovědidaktická konrerence se konala ve čtvrtek 8. prosince 2016. Jejím tématem byly tvorba a výzkum učebnic v oborovědidaktických souvislostech.

V termínu 25.4.-29.4. 2016 absolvovala Karolína Pešková výukový pobyt v rámci programu ERASMUS+ na Universität Augsburg (Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Pädagogik) v Augsburgu. V rámci přednášek a seminářů pro bakalářské a magisterské studenty referovala o školského systému, kurikulárních změnách a současném vývoji učitelského vzdělávání v České republice a prezentovala metodologické přístupy analýzy vizuálních prostředků v učebnicích. Vedla též seminář pro akademické pracovníky a doktorandy katedry pedagogiky zaměřený na výzkumná zjištění projektů aktuálně řešených na IVŠV.

Dne 28. dubna 2016 pořádal IVŠV konferenci Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky.

Dne 24. 3. 2016 prezentoval Petr Knecht v prostorách Akademického konferenčního centra AV ČR vyžádaný referát Predátory již známe. Otevírá se nyní aréna pro semipredátory a publikační mafiány? Referát zazněl v úvodu konference "Predátoři, publikace, peníze na vědu" organizované Fakultou sociálních věd UK.

Archiv aktualit