Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Institut výzkumu školního vzdělávání

O nás

Institut výzkumu školního vzdělávání (IVŠV) je vědecko-výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je součástí CVIDOS (Centra výzkumných institutů a doktorských studií).

Posláním institutu je rozvíjet výzkum školního vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.

Výzkumná pozornost je přednostně zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky vzdělávání ve školách různého typu a stupně. V jednotlivých projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování a učení, učitelské profesionalizace a další.

Motto výzkumem k lepšímu vzdělávání zavazuje institut k tomu, aby zprostředkovával hlubší porozumění edukační realitě ve školách a propracovával východiska pro zkvalitňování jejich praxe. Ve snaze o naplnění těchto cílů se využívá postupů teoretického i empirického výzkumu, uplatňují se přístupy interdisciplinární i komparativní. Vedle kvantitativní a kvalitativní metodologie se využívá také metodologie smíšené.

Celý článek...

 

Aktuality

Srdečně zveme všechny zájemce na pátou oborovědidaktickou konrerenci, která se koná ve čtvrtek 29. června 2017. Jejím tématem budou transdisciplinarita, sdílení a síťování jako výzvy na horizontu oborových didaktik.

Tým IVŠV (ve složení Petr Knecht, Eva Minaříková a Petr Najvar) se ve dnech 15. a 16. března 2017 zúčastnil výroční konference České pedagogické společnosti pořádané Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

V úterý 13. prosince 2016 ve 14 hod. se v prostorách Galerie RUV v suterénu budovy Poříčí 7/9 konala přednáška doc. Jiřího Zounka a Mgr. Michala Šimáně z ÚPV FF MU na téma "Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií)".

Vyšlo monočíslo časopisu Orbis scholae věnované kulturám vyučování a učení v různých školních předmětech. Editory čísla jsou Jan Slavík a Petr Najvar. Plné texty jsou volně ke stažení na webové stránce časopisu.

Archiv aktualit