Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Institut výzkumu školního vzdělávání

O nás

Institut výzkumu školního vzdělávání (IVŠV) je vědecko-výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je součástí CVIDOS (Centra výzkumných institutů a doktorských studií).

Posláním institutu je rozvíjet výzkum školního vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.

Výzkumná pozornost je přednostně zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky vzdělávání ve školách různého typu a stupně. V jednotlivých projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování a učení, učitelské profesionalizace a další.

Motto výzkumem k lepšímu vzdělávání zavazuje institut k tomu, aby zprostředkovával hlubší porozumění edukační realitě ve školách a propracovával východiska pro zkvalitňování jejich praxe. Ve snaze o naplnění těchto cílů se využívá postupů teoretického i empirického výzkumu, uplatňují se přístupy interdisciplinární i komparativní. Vedle kvantitativní a kvalitativní metodologie se využívá také metodologie smíšené.

Celý článek...

 

Aktuality

Pátá oborovědidaktická konrerence, se konala ve čtvrtek 29. června 2017. Jejím tématem byly transdisciplinarita, sdílení a síťování jako výzvy na horizontu oborových didaktik.

Tým IVŠV (ve složení Petr Knecht, Eva Minaříková a Petr Najvar) se ve dnech 15. a 16. března 2017 zúčastnil výroční konference České pedagogické společnosti pořádané Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

V úterý 13. prosince 2016 ve 14 hod. se v prostorách Galerie RUV v suterénu budovy Poříčí 7/9 konala přednáška doc. Jiřího Zounka a Mgr. Michala Šimáně z ÚPV FF MU na téma "Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií)".

Vyšlo monočíslo časopisu Orbis scholae věnované kulturám vyučování a učení v různých školních předmětech. Editory čísla jsou Jan Slavík a Petr Najvar. Plné texty jsou volně ke stažení na webové stránce časopisu.

Archiv aktualit