Příprava kyseliny trihydrogenborité[1]

H3BO3 tvoří perleťově bílé krystaly, jejichž rozpustnost ve vodě značně vzrůstá se zvyšo­vá­ním teploty. Její roztoky působí mírně antisepticky. Patří mezi slabé kyseliny. Zahříváním na 175 oC z ní odštěpením vody vzniká HBO3, která se dalším zahříváním dehydratuje až na B2O3. Kyselinu trihydrogenboritou H3BO3 lze připravit účinkem roztoku HCl na tzv. borax.

 

Chemikálie: borax Na2B4O5(OH)4 · 8H2O, koncentrovaná HCl

Pomůcky: Büchnerova nálevka, odměrný válec, odsávací baňka, kádinka, kahan, kovová trojnožka, skleněná tyčinka, síťka s keramickou výplní, filtrační papír

Postup

-         pomocí rovnice (napřed je nutno ji vyrovnat!)

Na2B4O5(OH)4 · 8H2O + HCl ® H3BO3 + NaCl + H2O

vypočítat množství Na2B4O5(OH)4 · 8H2O potřebné pro přípravu 13,25 g H3BO3. Pozor, na zásobní láhvi s boraxem bude velmi pravděpodobně napsáno Na2B4O7 · 10H2O.

-         na toto množství nalít 20 cm3 vody, zahřátím a mícháním rozpustit

-         do vzniklého roztoku Na2B4O5(OH)4 · 8H2O po kapkách za stálého míchání (v digestoři!) vlít vypočítané množství HCl

-         roztok ochladit pod tekoucí vodou, pak ledem, pak na 5 minut vložit do mrazničky (ne déle, aby směs nezmrzla a neroztrhla kádinku)

-         vykrystalizovanou H3BO3 odfiltrovat[2] na Büchnerově nálevce

-         na filtru z ní vymačkat matečný roztok

-         produkt ihned použít k další práci v úloze č. 36 (příprava oxidu boritého)

 [1]     Tato úloha a úloha Příprava oxidu boritého se musí provádět ve stejné vyučovací lekci, přičemž úloha Příprava kyseliny trihydrogeborité se vypracuje jako první.

[2]     Pokud nevzniknou krystaly, míchejte roztok asi 3-5 minut a pak jej na chvíli dejte do chladničky.