Příprava oxidu boritého[1]

 

Oxid boritý B2O3 je bezbarvá sklovitá látka, která jen velmi obtížně krystalizuje. Je dobře roz­pust­ný ve vo­dě za současného vzniku H3BO3 a v ethanolu za současného vzniku B(OC2H5)3. Oxid boritý B2O3 vzni­ká např. hořením boru. Připravuje se obvykle termickou dehydratací H3BO3.

 

Chemikálie: H3BO3 připravená v úloze Příprava kyseliny trihydrogenborité.

Pomůcky: kádinka, kahan, kovová tyčinka s ostrým hrotem, kovová trojnožka, třecí miska, železný kelímek, trojhran

Postup

-         použít H3BO3 připravenou v předcházející úloze

-         H3BO3 zahřívat v železném kelímku přímým plamenem až do teploty červeného žáru

-         z kypící taveniny se postupně uvolňuje voda ve formě vodní páry. Po uvolnění veškeré vody (tj. po ukončení reakce) tavenina přestane pěnit, vznikne čirá, sklovitá tavenina, která se usadí na stěnách misky.

-         odstavit plamen

-         kelímek s taveninou ihned ponořit do misky se studenou vodou (aby došlo k tepelnému šo­ku a aby produkt popraskal a odprýskal od stěn misky)

-         pozor, voda se nesmí dostat dovnitř do kelímku

-         zchladlý preparát rozmělnit v třecí misce[1] Úloha Příprava kyseliny trihydrogenborité a Úloha Příprava oxidu boritého se musí provádět ve stejné vyučovací lekci, přičemž Úloha 35 se vypracuje jako první.