Galvanické pokovování (niklování)

Chemikálie: destilovaná H2O, H2SO4 nebo HNO3 o koncentraci 1 mol dm–3, niklová destička (anoda), měděný plech (katoda), niklovací lázeň

(složení: 70 g NiSO4 · 7 H2O, 40 g Na2SO4 · 10 H2O, 20 g H3BO3, 5 g NaCl, doplnit do 1000 cm3)

Pomůcky: 2 kádinky, pinzeta, niklový předmět (anoda), měděný plech (katoda), brusný papír, zdroj stejnosměrného napětí cca 12 V

Postup

-         měděný plech určený k poniklování pečlivě brusným papírem mechanicky očistit a na chvíli ponořit do zředěného roztoku H2SO4 nebo HNO3 [1]

-         opláchnout jej destilovanou vodou ze střičky

-         vložit do niklovací lázně (lázeň nalít asi 2 cm vysoko do kádinky) – měděný plech bude katodou

-         jako anodu použít niklový předmět

-         elektrody se nesmějí dotýkat

-         obě elektrody připojit ke zdroji stejnosměrného napětí cca 12 V

-         po 10-15 minutách elektrolýzu ukončit, odpojit elektrody

-         vyjmout katodu, opláchnout ji vodou a prohlédnout si ji

-         použitou niklovací lázeň vrátit do zásobní láhve

 

CD:

Obr.: Galvanické poniklování – aparatura

Obr.: Galvanické poniklování – výsledek práce (produkty)


 

[1] Použitou kyselinu vrátit do lahve označené „na oplach“.