Galvanické poniklování – aparatura:

 

1 – zdroj stejnosměrného napětí cca 12 V

2 – niklovací lázeň

3 – niklová elektroda (anoda)

4 – měděná elektroda (katoda)