Charakteristické barvení plamene ionty alkalických kovů
a kovů alkalických zem
in

Chemikálie: (přibližně) 1 mol dm3 nasycené roztoky chloridů Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba v zásobních lahvích či zkumavkách uzavřených uzávěry s platinovými drátky), koncentrovaná HCl, neznámý vzorek

Pomůcky: kahan, platinové drátky (místo platinového drátku lze použít i tuhu), stojan se zkumavkami

Postup

-          Pt[1] drátek namočit do HCl a vyžíhat, až přestane barvit plamen

-          sodnou sůl nanášet do plamene až nakonec, jelikož sodík má vysokou intenzitu barvení plamene a proto i v malé koncentraci ruší zbarvení plamene způsobené ostatními ionty

-          vyžíhaný Pt drátek ponořit do roztoku soli a vnést do plamene

-          pozorovat barvu a intenzitu zbarvení plamene

-          tyto tři kroky opakovat se všemi roztoky solí i s neznámým vzorkem, sodnou sůl zkoumat až jako poslední

 

CD:

Obr.: Příklady barvení plamene


 

[1]     Pokud jsou láhve nebo zkumavky s roztoky solí uzavřeny uzávěry s platinovým drátkem, je nejlépe použít vždy drátek z uzávěru. Po použití je nezbytně nutné vracet uzávěry do správných láhví (zkumavek).