Příklady barvení plamene:

 

Cu2+: , Ba2+: , Na+ : , Ca2+: ,

   Li+ :,  Sr2+: , Rb+ : ,  Cs+ : .