Kyslík a jeho vlastnosti II

Chemikálie: dřevěné uhlí, NaNO3 (chilský ledek)

Pomůcky: kahan, kleště, ochranný štít, stojan, železná miska s pískem

Postup

-         pracovat v digestoři

-         zkumavku s asi 2-3 g (asi 2 cm3, odhadneme od oka, na přesném množství nezáleží) NaNO3 upevnit ve svislé poloze do stojanu

-         pod ni postavit železnou misku s pískem

-         plamenem roztavit chilský ledek (kahanem je nutno pohybovat)

-         odsunout hořící kahan stranou

-         do kleští uchopit kousek dřevěného uhlí velký asi jako hrášek až fazole

-         uhlí v plameni zapálit a ihned je vhodit do zkumavky s roztaveným ledkem

-         pozorovat probíhající děj

                                                             

                                                            

 

 

 

CD:

Obr.: Provedení první části experimentu

Obr.: Roztavený ledek

Obr.: Průběh reakce po vhození uhlí do zkumavky

Mov: Provedení experimentu