Tepelný rozklad NaNO3

1 – kahan  

2 – NaNO3

3 – miska s pískem