16. skupina PSP

Kyslík

Biogenní prvek, ve vysoké koncentraci působí při vdechování obtíže. Projevy: bolesti hlavy, dráždění sliznic a plic.

Peroxid vodíku

Silné oxidační činidlo, poškozuje tkáně, nebezpečný pro oči. Tříprocentní vodný roztok se používá jako desinfekční činidlo.

První pomoc: Iritat

Síra

Esenciální prvek. Síra sama není toxická, existuje však řada toxických sloučenin.

Oxid siřičitý

Rozpoznatelný při koncentraci 2 mg/m3 (sladká chuť v ústech). Dráždí horní cesty dýchací (až edém plic). Chronická expozice ovlivňuje krvetvorbu, metabolismus glycidů, způsobuje rozedmu plic, ovlivňuje menstruační cyklus žen.

První pomoc: Iridac

Oxid sírový

Silnější dráždivé účinky než oxid siřičitý.

První pomoc: Iridac

Kyselina sírová

Silná kyselina s dehydratačními schopnostmi, leptá pokožku a sliznice, vzniklé rány se těžko hojí (pozor na oči). Při požití dochází k poleptání jícnu, žaludku, často vážné poškození zdraví až smrt. Aerosol dráždí horní cesty dýchací, oční sliznice, poškození zubů, vředy, záněty pokožky.

První pomoc: Iridac

Sírany

Vesměs netoxické, používají se jako projímadla.

První pomoc: Iridac