TRNOVNÍK AKÁT (Robinia pseudoacacia) - pozor!

Celá rostlina kromě květů je jedovatá.