•  
 
Zpráva o výsledcích příjímacího řízení

Zprávy o výsledcích přijímacího řízení

Zprávy o výsledcích přijímacího řízení

Masarykova univerzita zveřejňuje zprávy na svých webových stránkách

Body a percentily posledních přijatých uchazečů

Přijímací řízení 2016

Přijímací řízení 2015

Přijímací řízení 2014

Přijímací řízení 2013

Přijímací řízení 2012

Přijímací řízení 2011

Přijímací řízení 2010

Informace dle vyhlášky č. 343/2002 Sb.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky (ad §1 písm. b) vyhlášky)

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) jsou ustanovena v Podmínkách a kritériích pro přijetí ke studiu.

Statistiky dle § 4 vyhlášky (ad §1 písm. c) vyhlášky)