•  
 
 

Informace pro uchazeče o studium

Milé uchazečky, milí uchazeči,
vážíme si Vašeho zájmu o studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Naše pracoviště patří k nejpřednějším pedagogickým fakultám v České republice. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na dvaceti čtyřech specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech.

Aktuálně: Mimořádné přijímací řízení

Děkan Pedagogické fakulty vypisuje mimořádné přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N-ZS Učitelství pro základní školy. Smyslem jeho vypsání je snaha nabídnout studium zájemcům o fyziku nebo chemii. Pedagogická fakulta získala akreditaci č. j. MSMT-6924/2016 k realizaci jednooborových studií Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ.

Kompletní informace obsahuje speciální webová stránka věnovaná mimořádnému přijímacímu řízení.

Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017:

 

Kontakty

Informace o přijímacím řízení ke studiu na PdF

Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

Související odkazy