•  
 

Předměty k bakalářské nebo diplomové práci

VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY, NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ
( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).  

Student splní tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci
 • BPp_% Bakalářská práce - Projekt (2 kredity)
 • BP_% Bakalářská práce (2 kredity)
 • BPd_% Bakalářská práce - Dokončení (5 kreditů)
Student splní tři povinně volitelné předměty k diplomové práci
 • DPp_% Diplomová práce - Projekt (4 kredity)
 • DP_% Diplomová práce (4 kredity)
 • DPd_% Diplomová práce - Dokončení (10 kreditů)
 • Student splní všechny tři výše uvedené předměty s kódem jedné katedry (dle pracoviště vedoucího práce), jinak nebude moct konat SZZ.
 • Jak a kdy si zapisovat předměty k BP:
  Předměty jsou omezeny prerekvizitami tak, aby student na BP/DP musel pracovat ve třech semestrech. Pokud chce student ukoncit studium ve standardni době, musí si zapsat:
  předmět BPp_% Bakalářská práce - Projekt  do čtvrtého semestru,
  předmět BP_% Bakalářská práce do pátého semestru,
  předmět BPd_% Bakalářská práce - Dokončení do šestého semestru bakalářského studia.
 • Jak a kdy si zapisovat předměty k DP:
  Předměty jsou omezeny prerekvizitami tak, aby student na BP/DP musel pracovat ve třech semestrech. Pokud chce student ukoncit studium ve standardni době, musí si zapsat:
  předmět DPp_% Diplomová práce - Projekt do druhého semestru,
  předmět DP_% Diplomová práce do třetího semestru,
  předmět DPd_% Diplomová práce - Dokončení do čtvrtého semestru studia magisterského. 
 • Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační (a zároveň kontrolní) šabloně pro BP a DP.
 • Pokyn děkana k bakalářským a diplomovým pracím